Centrala

Excellent S.A.

Oddział Szkła Budowlanego                                                   Dyrektor oddziału:

Podłęże 662                                                                            Tomasz Florek

32-003 Podłęże                                                                        e-mail. tomasz.florek@excellent.com.pl

NIP 676 – 10 – 26 – 714

tel. 12 653 05 44

e-mail. szklo@excellent.com.pl