Centrala

Excellent S.A.

Oddział Szkła Budowlanego w Podłężu                                 

Podłęże 662 A                                                                        

32-003 Podłęże                                                                       

NIP 676–10–26–714

tel. +48 12 653 05 44

e-mail. szklo@excellent.com.pl