Szkło niskoemisyjne

Nasza oferta szkieł niskoemisyjnych spełnia najwyższe wymagania stawiane energooszczędnemu i ekologicznemu budownictwu. Pozwala zapewnić maksymalne wykorzystanie światła słonecznego przy zapewnieniu optymalnego poziomu izolacji termicznej, co znacznie obniża koszty eksploatacji.

 

Wytwarzane obecnie niskoemisyjne szkła miękkopowłokowe to produkty pozwalające uzyskać wysoki współczynnik przepuszczalności światła przy zachowaniu naturalnego wyglądu. Zastosowanie tego szkła pozwala osiągnąć współczynnik przenikania ciepła Ug na poziomie 1,0 (W/m2K) dla szyby jednokomorowej. Ten typ szkła, ze względu na rodzaj powłoki, może być stosowany jedynie w szybach zespolonych. Nie może też być hartowany* i laminowany po procesie powlekania.

 

Produktem, który może stać się rozwiązaniem w takiej sytuacji jest twardopowłokowe, niskoemisyjne szkło znane powszechnie pod nazwą K-glass. Największą jego zaletą jest zdatność do gięcia i hartowania, a także możliwość zastosowania w oknach skrzynkowych. To szkło o doskonałej przepuszczalności światła zapewniające dobrą izolacyjność cieplną.

 

* niektóre szkła tego typu wytwarzane są już w wersji umożliwiającej ich hartowanie

Szkło niskoemisyjne

 
Climaguard Premium
grubość: 4 mm
wymiar:  3210 x 2250, 3210 x 2550 mm
 
grubość: 6 mm
wymiar:  3210 x 2250 mm
 
 
Planibel G
grubość: 4 mm
wymiar:  3210 x 2250 mm
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym działem handlowym 

HKS