Ochrona przed słońcem

Współczesna architektura cechuje się szerokim zastosowaniem szkła. Materiał ten pozwala na odizolowanie się od otoczenia jednocześnie przepuszczając światło. Duża przejrzystość prowadzi jednak do zwiększonego nagrzewanie się pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu szkła przeciwsłonecznego możemy zredukować ilość energii zużytej przez systemy klimatyzacyjne oraz podnieść komfort wewnątrz budynku.

Właściwości kontroli słonecznej zależą od ilości ciepła absorbowanego przez szkło oraz ilości ciepła odbitego.

Szkło barwione w masie zapewnia podstawową ochronę przeciwsłoneczną, pochłaniając część promieniowania. W zależności od barwy i grubości tafli współczynnik przenikania energii słonecznej waha się między 40% a 80%. Szyba taka nagrzewa się, a następnie rozprasza energię, kierując ją zarówno na zewnątrz jak i do środka. Z tego powodu szkło   barwione montowane jest w zespoleniach jako szyba zewnętrzna.

Wzmocnioną kontrolę słoneczną uzyskać możemy nanosząc na szkło bazowe powłoki z materiałów refleksyjnych, takich jak np. tlenki metali. Efekt przeciwsłoneczny może być dodatkowo wzmocniony przez zastosowanie absorbcyjnego szkła barwionego w masie jako podłoża.