Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje min. następujące obszary:


  •     bezpieczeństwo osób (obrażenia w wyniku skaleczenie ostrymi odłamkami) 
  •     wypadnięcia przez okno
  •     ochrona mienia przed włamaniami i atakami wandalizmu.

 

Klasyfikacja szkła pod kątem bezpieczeństwa osób na skutek ich zranienia w przypadku jego rozbicia, dokonywana jest wg normy PN-EN 12600:2004. Badana jest reakcja na uderzenie miękkim obiektem w zależności od wysokości zrzutu oraz rodzaj rozprysku.   

 

Szyby ochronne, mające zabezpieczyć mienie, nie dają pełnej ochrony przed włamaniem. Ich zadaniem jest stawienie oporu sile na krótki czas, opóźniając dostęp do chronionej przestrzeni. Zgodnie z normą PN-EN 356:2000 wyróżnia się 8 klas odporości szyb ochronnych na atak ręczny od P1A do P5A (na podstawie testu spadającej kuli) i od P6B do P8B (dla testu z użyciem siekiery). Szybę o klasie P1A można sforsować, z użyciem narzędzi, nawet do 2 minut. W przypadku zaś szyby o klasie P6B czas ten może się wydłużyć nawet do pół godziny, dając szansę na dojazd agencji ochrony czy też policji.

 

W praktyce stosowane szyby ochronne to tafle szkła laminowanego VSG, którego mechaniczne właściwości zależą od kombinacji poszczególnych warstw i ich grubości.