Ochrona przed ogniem

Stały trend, do coraz szerszego zastosowania szkła zarówno w przegrodach zewnętrznych, jak i wewnętrznych, nadaje budynkom estetyczny wygląd oraz pozwala osiągnąć naturalne warunki świetlne. Dzięki rozwojowi technologii produkcji szkło pod względem ochrony przed ogniem, konkurować może ze specjalnymi drzwiami i ścianami przeciwpożarowymi.

Odporność ogniowa to czas mierzony w minutach, w którym dany element spełnia kryteria:

–      szczelności ogniowej E (płomienie nie przenikają przez przegrodę na stronę nieobjętą pożarem),

– natężenia promieniowania W (promieniowanie cieplne po stronie nieobjętej pożarem nie      przekracza określonej wartości),

–      izolacyjności ogniowej I (temperatura po sronie nieobjętej pożarem nie przekracza

       określonego poziomu).

W celu zapewnienia ochrony przeciwogniowej E30 można zastosować np. szkło zbrojone polerowane. W razie pożaru szkło pęka lecz metalowa, wtopiona siatka utrzymuje odłamki na miejscu a tafla pozostaje przejrzysta. Po przekroczeniu punktu mięknięcia kawałki  ulegają ponownemu scaleniu. Ogień rozprzestrzenia się dopiero gdy, na skutek żaru, w tafli powstaje otwór.